Helder advies over functieverandering en stikstofrechten

Als u overweegt uw boerenbedrijf te beëindigen, komt er heel wat op u af. Hoe regelt u het goed? Wat houdt de vrijwillige opkoopregeling in?


lees bericht

BeÃĢindigingsregeling veehouderijlocaties op komst

Het onteigenen van veehouderijen bij gevoelige natuur is niet langer taboe. Minister Christianne van de Wal voor Natuur en Stikstof laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze de aanpak van stikstof wil versnellen en intensiveren. Wanneer vrijwilligheid te weinig oplevert, gaat zij dwingender maatregelen inzetten zoals onteigening.


lees bericht

Regeling gerichte opkoop veehouderijen

De Regeling gerichte opkoop veehouderijen gaat van start. Deze regeling treedt op 4 november 2020 in werking en is bedoeld om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te laten dalen.


lees bericht

Gelderland: 1e stikstofmaatregelen in de zomer

Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de 1e stikstofmaatregelen. In de zomer van 2020 starten keukentafelgespreken om te komen tot verduurzaming van de kalversector. Ook begint een proef met het meten van stikstofuitstoot per bedrijf, met behulp van sensoren van onderzoeksinstituut OnePlanet.


lees bericht

Provincies gaan regie voeren bij extern salderen

Provincies krijgen de regie in handen bij extern salderen. Dat blijkt uit de brief die landbouwminister Carola Schouten vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurde.


lees bericht

Animo om ammoniak te kopen is vooral groot bij projectontwikkelaars

Door de Limburgse beleidsregels omtrent extern salderen - de provincie heeft de dierrechten nooit aan ammoniak gekoppeld en had ook geen regels over ontschotting - konden de Limburgse veehouders en bedrijven buiten de landbouw handelen in stikstof.


lees bericht

Dierrecht vervalt niet na extern salderen

Er zullen wel randvoorwaarden worden uitgewerkt, om te voorkomen dat er ‘ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven’ door private partijen zal plaats hebben. ‘Hierdoor blijft het platteland ook leefbaar’, aldus het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De randvoorwaarden voor extern salderen worden in overleg tussen provincies en rijk uitgewerkt.


lees bericht

Citaat van Addy uit een artikel in het magazine Melkvee

"Meerdere componenten bepalen straks de prijs van stikstofrechten. Omdat de egel nu worden opgetuigd met zoveel toetsers en bellen, vraag ik me af of partijen nog wel trek hebben in externe salderen. Ook voor kopers van stikstofrechten wordt het lastiger en duurder. Externe saldering is niet gunstig voor blijven boeren..."


lees bericht

Diverse mogelijkheden voor varkenshouders die willen stoppen

Vooral voor stoppende varkenshouders zijn er, zeker als stikstofrechten verkoopbaar worden, meerdere mogelijkheden. “Voor varkenshouders die willen stoppen, zijn er nu drie mogelijkheden”, legt Ruitenbeek uit. “De eerste mogelijkheid is voor varkenshouders dichtbij een Natura 2000-gebied. Provincies hebben geld gekregen om de meest vervuilende bedrijven op te kopen.” Ruitenbeek verwacht hier echter niet al te veel van. “Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld, is niet groot genoeg.”


lees bericht