Extern salderen de beste oplossing

 

De kans is groot dat extern salderen binnenkort weer is toegestaan. Dit vanwege een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Extern salderen was mogelijk tot op 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van kracht werd. Doel hiervan was om de natuur bestendiger te maken tegen de overlast van stikstof. De Raad van State oordeelde dat dit programma in strijd is met de Europese richtlijnen. Sindsdien geldt het PAS in geen enkel Natura 2000-gebied meer. Extern salderen is de meest waarschijnlijke oplossing. 

 

Boek resultaat met Struikhoeve

Struikhoeve ondersteunt agrarische bedrijven die hun bedrijf beëindigen. En bedrijven en ontwikkelaars die ammoniakrechten nodig hebben. Wij maken de match tussen koper en verkoper. We maken een terugberekening, waarbij we de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergelijken met de hoeveelheid die is vergund. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte koper of verkoper. Zodra extern salderen weer mogelijk wordt, begeleiden we bij de overdracht en zorgen we voor het opmaken van de overeenkomst. Dat alles tegen een klein percentage van de verkoopsom. 

 

Nu aanmelden is uiteraard kosteloos en geheel vrijblijvend. Komt het tot een verkooptransactie, dan betaalt u een vergoeding voor onze diensten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het verkoopbedrag. We spreken dit vooraf goed door.