Struikhoeve advies

 

De dienstverlening van Struikhoeve is drieledig: advies rondom ruimtelijke ordening, bemiddeling in onroerend goed en begeleiding bij het verhandelen van sloopmeters en stikstofrechten.

 

Advies

Hebt u vragen over de ruimtelijke ordening in uw omgeving? Struikhoeve kan u van dienst zijn bij vraagstukken op dit terrein. Daarbij zijn we gespecialiseerd in het buitengebied.

 

Overweegt u, naast een functiewisseling ook de aan- of verkoop van onroerend goed? Voor advies over het complete project kunt u terecht bij Struikhoeve. We beschikken over een uitgebreid netwerk. Vraag vrijblijvend ons advies, wij denken graag me u mee.

 

Sloopmeters en bouwrechten

Het slopen van (voormalige) agrarische opstallen kan leiden tot verhandelbare sloopmeters. Bij bepaalde hoeveelheden sloopmeters ontstaat een bouwrecht, oftewel: de mogelijkheid om een bouwkavel te realiseren op de voormalige slooplocatie. Maar dit kan niet overal; u kunt de bouwrechten dan verhandelen.

 

Rondom sloopmeters en bouwrechten zijn allerlei regelingen van kracht. Overziet u alle mogelijkheden en beperkingen? Struikhoeve kent alle regels en geeft u een advies dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Ook zorgen we voor een overdracht en afhandeling volgens de geldende voorwaarden. Zo haalt u het maximale resultaat uit uw sloopmeters of bouwrechten.

 

Extern salderen

Struikhoeve ondersteunt agrarische bedrijven die hun bedrijf beëindigen. En bedrijven en ontwikkelaars die ammoniakrechten nodig hebben. Wij maken de match tussen koper en verkoper. We maken een terugberekening, waarbij we de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergelijken met de hoeveelheid die is vergund. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte koper of verkoper. Zodra extern salderen weer mogelijk wordt, begeleiden we bij de overdracht en zorgen we voor het opmaken van de overeenkomst. Dat alles tegen een klein percentage van de verkoopsom. 

 

Nu aanmelden is uiteraard kosteloos en geheel vrijblijvend. Komt het tot een verkooptransactie, dan betaalt u een vergoeding voor onze diensten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het verkoopbedrag. We spreken dit vooraf goed door.