Animo om ammoniak te kopen is vooral groot bij projectontwikkelaars

24 april 2020

 

Door de Limburgse beleidsregels omtrent extern salderen - de provincie heeft de dierrechten nooit aan ammoniak gekoppeld en had ook geen regels over ontschotting - konden de Limburgse veehouders en bedrijven buiten de landbouw handelen in stikstof. Volgens makelaar en adviseur Nard Driessen van Arvalis was de animo groot en moet de landbouw vrezen dat als bedrijven buiten de landbouw stikstof kunnen opkopen, er veel stikstof uit de landbouw verdwijnt.

 

In de andere provincies deden de geruchten de ronde dat ook de animo onder bedrijven buiten de landbouw groot was en dat er zelfs al ‘deals’ waren gesloten; zij het met ontbindende voorwaarden in afwachting van de definitieve regels over extern salderen. Maar de realiteit laat een ander beeld zien.

 

Marcel de Rooij, manager makelaardij van DLV-Advies: „ De geruchten dat boeren willen verkopen en bedrijven geïnteresseerd zijn, kloppen. Maar het klopt niet dat er nu al deals gesloten worden. Er wordt her en der wel ammoniak aangeboden, maar dat zijn vooral boeren die verwachten dat dit veel geld kan opleveren. Daarnaast zijn er wel contacten met bedrijven buiten de landbouw, maar vooralsnog zijn deze nog niet zo happig en gaat vooral over bouw. Bouwbedrijven zijn wel geïnteresseerd in stikstofruimte van bedrijven met een tijdelijke leegstand om de bouwperiode te overbruggen, maar kopen willen ze nog niet. Temeer ook omdat bouwbedrijven met nieuwe emissiearme apparatuur vaak geen extra stikstofruimte meer nodig hebben.”

 

De geluiden bij andere makelaars klinken identiek. „Er wordt wel geïnformeerd, maar er zijn geen transacties gesloten”, geeft Maarten van der Vleuten van Berkkerkhof makelaars aan. Ook bij Fred van Dijk van AgriVesta is niets bekend van transacties: „Anders had ik het zeker gehoord.” Jos Nielen van Agriteam ziet dat verkopers en kopers nog in afwachting zijn van de nieuwe regels. „Iedereen verkeerde afgelopen tijd nog in onzekerheid. Boeren hebben hun stikstof vastgehouden en wij konden niet direct vraag en aanbod bij elkaar brengen. Heel veel gebeurde er dus niet, maar we houden wel de ogen en oren open.”

 

Ammoniakhandel in Limburg

In vergelijking met andere provincies is er wel ‘handel’ in Limburg. Makelaar en adviseur Nard Driessen van Arvalis zit er boven op en heeft al veel contacten gelegd tussen verkopers en kopers van ammoniak. De korte tijd dat er in Limburg stikstofruimte is verhandeld of over eventuele transacties is onderhandeld, geeft voor Driessen aanleiding te denken dat er een behoorlijke hoeveelheid ammoniakruimte uit de landbouw zal verdwijnen

 

Complexe berekeningen

Wat de agrarisch makelaar en adviseur ook heeft ondervonden, is dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod onder de nieuwe regels behoorlijk complex is. „Voor 1 kilogram ammoniak staan ongeveer 7 NOx rechten. Maar dat is afhankelijk waar de ammoniak ligt. Hoe dichterbij een natuurgebied hoe waardevoller de ammoniak.”

 

Als een saldogever dicht bij een natuurgebied zit en de saldonemer ver weg van een natuurgebied, dan heeft een saldonemer weinig ammoniak nodig van deze saldogever; en andersom. Als de saldogever zijn ruimte aan een buurman geeft, ligt dat natuurlijk heel anders. „Het is ingewikkelde berekening en elke situatie moet je anders bekijken en beoordelen. Het is puur afhankelijk waar ligt er een aanbod en welke bedrijven hebben het nodig. Die vraag en aanbod moet bij elkaar gebracht worden en dat is complexer dan het voorheen was.”

 

Keuze saneren of toch doorgaan

Stoppers die mee hebben gedaan aan de Stoppersregeling kunnen geen gebruik maken van de regels van extern salderen. Datzelfde geldt voor varkenshouders die meedoen aan de saneringsregeling Varkenshouderij. Maar deze laatste boeren kunnen vooralsnog besluiten om niet aan de regeling mee te doen.

 

Nard Driesen: „De varkens- en biggenprijzen zijn op dit moment goed en men kan juist nu verdienen. Een aantal varkenshouders, dat zich heeft ingeschreven voor de saneringsregeling, moet nu de berekening maken wat voor hen gunstig is. Wat kan er worden verdiend als men nog een jaar doordraait. De varkenshouder moet zich dus afvragen: Doorgaan met produceren en op termijn de dierrechten en stikstofrechten separaat verkopen of toch mee te doen aan de saneringsregeling.”

 

Voor veehouderijen nabij een Natura 2000 gebied kan dat interessant zijn, omdat deze ammoniak duur betaald wordt. „Men moet daarbij niet vergeten dat de saneringsregeling fiscaal interessanter is, omdat dit een overheidsingrijpen betreft. Bij extern salderen moet hij of zij de verdiensten met de fiscus afrekenen.”

 

Artikel is van Reinout Burgers, journalist onder meer over de varkenshouderij en pluimveehouderij. Afkomstig van vee-en-gewas.nl.